Sigma-Not
Homepage Contact Change language
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Redaktor naczelna
Małgorzata Brygider

Zastępca redaktora naczelnego
Bogusław Woźniak

Redaktor
Zdzisław Marzec

Redaktorzy tematyczni
Maszyny i urządzenia włókiennicze:
dr hab. n.t. Jan Wojtysiak

Przemysł skórzany:
dr inż. Bogusław Woźniak

Ekonomia i rynek:
mgr Adam Maląg

RADA NAUKOWA
 • Doc. ing. Ladislav Burgert (University of Pardubice)
 • Dr ing. Mchal Černý (University of Pardubice)
 • Dr hab. inż. Małgorzata Cieślak (Instytut Włókiennictwa)
 • Prof. Jelka Geršak (University of Maribor)
 • Dr Oksana Kozar (Mukhachevo State University)
 • Prof. dr hab. n.t. Izabella Krucińska (Politechnika Łódzka)
 • Dr Robert Jakub Kubiak (USA)
 • Prof. Rimvydas Milašius (Kaunas University of Technology)
 • Prof. dr hab. n.t. Józef Masajtis (Politechnika Łódzka)
 • Prof. Jiří Militký (Technical University of Liberec )
 • Dr Natalia Popovych (Lviv University of Trade and Economics)
KOMITET DORADCZY
 • prof. Zbigniew Karbarz
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski
 • dr hab. Maria Pawłowa prof. UT-H
 • dr hab. Krzysztof Śmiechowski prof. UT-H
 • dr inż. Władysław Myjak
 • dr inż. Jan Piechna
 • dr inż. Tadeusz Sadowski prof. IPS
 • mgr inż. Leszek Flisek
 • mgr inż. Izabela Myjak
 • inż. Jerzy Brzozowski
Bieżący numer
Cover
W numerze m. in.:
 1. Moda w muzeum? W Łodzi wiedzą, jak to robić - s. 4
 2. Pragmatyczna idealistka - s. 6
 3. Ekotrendy marki Lycra - s. 10
 4. Instalacje elektrofiltrów
 5. z odzyskiem ciepła - s. 12
 6. Reklamacje wyrobów skórzanych - s. 27
 7. Postęp w obuwnictwie,a innowacyjne włókiennictwo - s. 29
Dostęp do numerów archiwalnych i poszczególnych artykułów możliwy jest na stronie naszego wydawcy: www.sigma-not.pl
Copyright © 2011-2020, PW-WOS
ISSN-1731-8645
e-ISSN 2449-9986