Sigma-Not
Homepage Contact Change language
EDITORIAL TEAM
Editor-in-chief


Vice editor-in-chief


Subject editors
Textile machines and equipment:
dr hab. n.t. Jan Wojtysiak

Leather industry:
dr inż. Bogusław Woźniak

SCIENTIFIC COUNCIL
 • Doc. ing. Ladislav Burgert (University of Pardubice)
 • Dr ing. Mchal Černý (University of Pardubice)
 • Dr hab. inż. Małgorzata Cieślak (Textile Institute)
 • Prof. Jelka Geršak (University of Maribor)
 • Dr Oksana Kozar (Mukhachevo State University)
 • Prof. dr hab. n.t. Izabella Krucińska (Technical University of Lodz)
 • Dr Robert Jakub Kubiak (USA)
 • Prof. Rimvydas Milašius (Kaunas University of Technology)
 • Prof. dr hab. n.t. Józef Masajtis (Lodz University of Technology)
 • Prof. Jiří Militký (Technical University of Liberec )
 • Dr Natalia Popovych (Lviv University of Trade and Economics)
ADVISORY COMMITTEE
 • prof. Zbigniew Karbarz
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski
 • dr hab. Maria Pawłowa prof. UT-H
 • dr hab. Krzysztof Śmiechowski prof. UT-H
 • dr inż. Władysław Myjak
 • dr inż. Jan Piechna
 • dr inż. Tadeusz Sadowski prof. IPS
 • mgr inż. Leszek Flisek
 • mgr inż. Izabela Myjak
 • inż. Jerzy Brzozowski
Bieżący numer
Cover
W numerze m. in.:
 1. Moje 30 lat z modą – Teresa Kopias str. 2
 2. Nominacja profesorska na Politechnice Łódzkiej str. 7
 3. „Fashion in Białystok” – walka o marzenia…– Kamila Luiza Antoniuk str. 8
 4. Bielizna wychodzi z ukrycia– str. 12
 5. „Umowa Zgierska” – fundament rozwoju polskiego włókiennictwa– Kazimierz Kubiak str. 14
 6. Wpływ siły wyższej (force majeure) na zobowiązania umowne– adw. Bogumił Sieczkowski str. 26
Access to the full content of the magazine is available here: www.sigma-not.pl
Copyright © 2011-2020, PW-WOS
ISSN-1731-8645
e-ISSN 2449-9986